Tema Vakfı’ndan siyasi partilere doğayı koruma çağrısı

TEMA Vakfı, 24 Haziran seçimleri öncesinde hazırladığı Eko Siyaset belgesi ile, siyasi partilere doğayı korumak için çağrıda bulundu. TEMA Vakfı, Eko Siyaset 2018 Belgesi’ni hazırlayarak seçimlere girecek tüm siyasi partilere iletti. Eko Siyaset 2018 Belgesi; toprak, tarım, gıda güvencesi, ormanlar, doğa koruma alanları, biyolojik çeşitlilik, su, iklim değişikliği, enerji politikaları, madencilik, mekansal planlama ve çevresel…

Yeni Rapor: Türkiye’nin Tatlı Su Kaynaklarının Neredeyse Tamamı Kirli (#PlastikKirliliğiyleMücadele)

5 Haziran Dünya Çevre Günü vesilesiyle TMMOB Çevre Mühendisleri Odası’nın açıkladığı Türkiye çevre raporu Türkiye’deki çevre kirliliğine ışık tuttu. Rapora göre, Türkiye’de tüketilen plastik ambalajın sadece %21’i toplanabiliyor, tatlı su kaynaklarının %79’u kirlenmiş durumda, denizlerdeki kirlilik artış gösteriyor ve iklim değişikliğine bağlı sebeplerle doğal afetlerin sayısı hızla artıyor. 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde TMMOB Çevre…

Dünya Çevre Günü 2018: Plastik Kirliliğine Son Ver! (#BeatPlasticPollution)

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nün teması ‘Plastik Kirliliğiyle Mücadele’ Plastik 1907’den beri hayatımızın hemen her alanında kullanılan sentetik yahut yarı sentetik bir maddedir. Plastik terimi de Yunanca’da döküme uygun anlamındaki plastikos ve dökme anlamındaki plastos kelimesinden türetilmiştir. (Plastik çeşitleri için bkz: https://www.pagev.org/plastik-cesitleri.) Plastik çeşitleri iki ana polimer serisi altında toplanabilirler: Termoplastikler (ısıyla karşılaştığında erir ve…

#BeatPlasticPollution: Exploring alternative materials to reduce plastic pollution

The report by UN Environment assesses the potential of replacing certain conventional plastics applications with alternative materials. Packaging and other single-use items form a large proportion of the plastic litter leaking to the ocean. The report highlights some relatively conventional alternatives as well as less obvious solutions: including algae, fungi and pineapple leaves. Nairobi, 1…

Animation for #BeatPlasticPollution

To promote World Environment Day on June 5th, UK regional animation studio LoveLove Films has collaborated with the United Nations Environment Programme (UN Environment) to produce an animated short film using characters from their children’s series ‘Bottle Island’. Bottle Island follows a group of quirky friends as they work together to save their home, Bottle…